1- دو رشته کابل 2 در 6 برای فاز و نول از کنتر برق به تابلو فرمان آسانسور آورده شود.

2- کنتر برق تابلو فرمان تک فاز باید مختص به تابلو فرمان باشد و کاربری دیگری نظیر روشنایی، موتور خانه درب ریموتی و … نداشته باشد.

3- به هیچ عنوان از برق تابلو فرمان تکفاز برای ترانس های جوشکاری استفاده نشود.

4- در صورت عدم رعایت موارد بالا، تابلو فاقد گارانتی می باشد و شرکت آریانا نوین هیچ گونه مسئولیتی بابت خرابی تابلو فرمان تکفاز ندارد.