تابلو فرمان آسانسور یکی از مهمتریم بخشهای الکتریکی و کنترلی آسانسور می باشد و شامل مدار های فرمان و ریز پردازنده و قطعات الکترونیکی می باشد که وظیفه کنترل حرکت کابین و نیز اعلام وضعیت های مختلف را بر عهده دارد. تابلوفرمان آسانسور معمولا در موتورخانه نصب میگردد. تعدادی از وظایف اصلی تابلو فرمان آسانسور به شرح زیر است:

کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی

پردازش درخواستها از کابین و طبقات آسانسور

کنترل تجهیزات الکتریکی مانند : ترمز ها ، سوئیچ ها ، درب کابین و …

نظارت دقیق بر حرکت کابین آسانسور و حفظ ایمنی های لازم

پاسخگویی و پردازش درخواستهای الکتریکی بخشهای مختلف آسانسور

حفاظت الکتریکی از تجهیزات آسانسور تشخیص وضعیت ها و موقعیت کابین در هر لحظه