شرکت آریانا آسانسور تولید کننده تابلو فرمان آسانسور و شستی احضار و طبقات می باشد. متاسفانه افرادی سود جو با استفاده از نام آریانا و سوء استفاده از استاندارد تابلو فرمان مبادرت به تولید و توزیع با این نام کرده اند .لذا خواهشمند است فقط از نمایندگان رسمی این شرکت و یا دفتر مرکزی اجناس مورد نیاز خود را تهیه فرمائید. در غیر اینصورت این شرکت هیچگونه تعهدی رو متقبل نمیگردد.
مدیر عامل شرکت آریانا مهدی اکبری