دسته: گواهی نامه ها

قوانین استفاده از تابلو های تکفاز محصولات آریانا نوین

1- دو رشته کابل 2 در 6 برای فاز و نول از کنتر برق به تابلو فرمان آسانسور آورده شود. 2- کنتر برق تابلو فرمان تک فاز باید مختص به تابلو فرمان باشد و کاربری دیگری نظیر روشنایی، موتور خانه درب ریموتی و … نداشته…

گواهی نامه استاندارد آریانا نوین

شرکت آریانا آسانسور تولید کننده تابلو فرمان آسانسور و شستی احضار و طبقات می باشد. متاسفانه افرادی سود جو با استفاده از نام آریانا و سوء استفاده از استاندارد تابلو فرمان مبادرت به تولید و توزیع با این نام کرده اند .لذا خواهشمند است فقط…